Σφάλμα: ώρα αναχώρησης στο παρελθόν

You are here:
Reading time: < 1 min

Αν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα “η ώρα αναχώρησης είναι στο παρελθόν” όταν προσπαθείτε να κάνετε κράτηση για ένα ταξίδι, τότε πιθανότατα υπάρχει πρόβλημα με τις ρυθμίσεις της ζώνης ώρας σας.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά και ελέγξτε ότι η ζώνη ώρας είναι σωστή για την τοποθεσία σας. Βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε μια τοποθεσία για τη ζώνη ώρας και όχι μια μετατόπιση UTC. Αυτό εξασφαλίζει ότι η ώρα θα αλλάζει με τυχόν αλλαγές στη ζώνη ώρας κατά τη διάρκεια του έτους, για παράδειγμα με τη θερινή ώρα. Εάν η πόλη σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, επιλέξτε την πλησιέστερη πόλη με την ίδια ζώνη ώρας.

Views: 2