ข้อผิดพลาด: เวลาออกเดินทางในอดีต

You are here:
Reading time: < 1 min

หากคุณพบปัญหา ‘เวลาออกเดินทางเลยเวลาไปแล้ว’ เมื่อพยายามจองการเดินทาง แสดงว่าน่าจะมีปัญหากับการตั้งค่าเขตเวลาของคุณ

ไปที่ การตั้งค่า> ทั่วไป และตรวจสอบว่าเขตเวลาถูกต้องสำหรับตำแหน่งของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับโซนเวลา ไม่ใช่ UTC offset สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาตลอดทั้งปี เช่น เวลาออมแสง หากเมืองของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้เลือกเมืองที่ใกล้ที่สุดที่มีเขตเวลาเดียวกัน

Views: 0